Våra olika aktiviteter...

Vi startade föreningen Rörelse i vila för att arrangera kurser med Judith Koltai från Kanada. Nu kan hon inte längre resa till oss så då fortsätter några av oss som länge gått i lära hos Judith med aktiviteter såväl online som offline.  Våra kortare aktiviteter kallar vi sessioner. I bästa fall kommer vi igång igen med längre workshop där vi kan träffas.

Rörelse i vila är ett paraplybegrepp som kan omfatta många olika rörelsefilosofier.  Därför erbjuder vi olika slags sessioner där vi har kompetens. Klicka på valfri aktivitet och se aktuella möjligheter...

Antigymnastik

med Kerstin Lindh i Hälsans hus, Stockholm

Feldenkrais

med Daniel Santana OnLive via Zoom

Syntonics

med Lisel Humla OnLive via Zoom

"Restoration of Structural and Sensory Integrity.

- Judith Koltai

.