När foten och ryggen andas - en dag med Antigymnastik 

Anmälan

Det finns några få platser kvar så kontakta  föreningens sekreterare Marianne Wieselberg via e-post marianne.wieselberg@gmail.com eller telefon 070-992 30 85. Därefter säkrar du din plats genom att betalat in kursavgiften på 990 kr (medlem) eller 1 190 kr (ej medlem) till pg 171 44 19–7 eller bg 5226–5089. Ange ”AG” och ditt namn. Är du ännu ej medlem läs mer om hur du blir det här.

Anmälan är bindande. Du kan avboka utan kostnad fram till två veckor före kursdagen. Avbokar du senast en vecka före kursdagen återbetalas 50 %, därefter ingen återbetalning såvida ej reserv kan hoppa in. Platsen kan överlåtas till annan person.


Om våra aktiviteter

Goda ord från er

.